Изборник Затворити

PROGRAM - HTZ

Vatrogasno odelo za gašenje šumskih požara ( vatrogasna jakna + vatrogasne pantalone )

Zaštitna odeća za vatrogasce koji rade na otvorenom prostoru kao i protiv toplote i plamena

Zaštitno vatrogasno odelo (jakna + pantalone)

Odelo je dizajnirano za gašenje vatre na otvorenom, kao što su šumski požari. Kada se nosi kompletno zakopčano, jakna preklapa pantalone i pruža zaštitu gornjem i donjem torzu vatrogasca, vratu, rukama i nogama, isključujući glavu, doručje i stopala. Kompatibilno je sa drugim delovima zaštitne opreme, minimalizuje ograničenja pri kretanju i ima minimalnu težinu, uz poštovanje propisanih performansi.

Odelo odgovara kriterijumima PPE Propisa (EU) 2016/425 – u skladu sa primenljivim osnovnim zdravstvenim i bezbednosnim kriterijumima kategorije III; ispunjava zahteve standarda:

  • SRPS EN ISO 13688:2013 (Zaštitna odeća – Opšti zahtevi -bivši EN 340)
  • SRPS EN ISO 15614:2007, slovo A (Zaštitna odeća za vatrogasce – Laboratorijske metode ispitivanja i zahtevi za performanse odeće na otvorenom)
  • SRPS EN ISO 11612:2015, nivo performansi A1+B1+C1+F1 (Zaštitna odeća -Odeća koja štiti od toplote i plamena)

Zaštitna jakna vatrogasna (Art.99197056) i zaštitne pantalone vatrogasne (Art.99196059), se izrađuju od teget tkanine iz mešavine vlakana najnovije generacije za ovu namenu, koja pruža odgovarajuću zaštitu i, istovremeno ima prijatan i mekan opip, kao i lep izgled. Jakna, unutra ima termoizolacioni fiksni uložak, koji dodatno štiti vitalne delove tela vatrogasca, a pantalone su bez uloška radi lakšeg kretanja po različitim tipovima terena.

Odelo, kao i svi materijali za njegovu izradu su ispitani /sertifikovani u skladu sa navedenim standardima. 

Protivpožarna zaštitna odeća

NIVO ZAŠTITE – III

Uniforma je dizajnirano za gašenje svih vrsta požara. Kada se nosi kompletno zakopčano, koristi i održava u skladu sa uputstvom, štiti vatrogasca spasioca pri intervencijama i to: gornji i donji torzo, vrat, ruke i noge, isključujući glavu, doručje i stopala. Kompatibilna je sa drugim delovima zaštitne opreme, pruža maksimalni komoditet i funkcionalnost, a ima minimalnu težinu, uz ispunjavanje propisanih performansi.

Uniforma odgovara zahtevima PSA- uredbi (EU)2016/425, kao i važećim osnovnim zahtevima zdravstvene zaštite i bezbednosti, kategorije III; ispunjava zahteve standarda: SRPS EN ISO 13688:2015 (Zaštitna odeća – Opšti zahtevi – bivši EN 340)

SRPS EN ISO 469:2005+A1:2006 nivoa Xf2, Xr2, Y2, Z2 FW zaštitna jakna (Art.98977029) u kombinaciji sa FW zaštitnim pantalonama (Art.98976026) dodatno ispunjava zahteve uočljivosti u skladu sa SRPS EN ISO 469:2005+A1:2006 prilog V tačka V.1, V.2 i V.3.

Zaštitna jakna vatrogasna (Art.98977029) i zaštitne pantalone vatrogasne (Art.98976026) su izrađene od slojeva adekvatnih materijala, koji su međusobno funkcionalno spojeni. Spolja je vatrootporna tkanina od mešavine vlakana poslednje generacije, za ovu namenu. Ispod spoljne tkanine je međupostava, koja štiti od vlage i ima „varene“ šavove. Postava je sa naštepanom „toplotnom barijerom“. Rubovi rukava, pojasa jakne, lajsne koje pokrivaju patent zatvarače jakne i rubovi nogavica su postavljeni tzv. vodenom barijerom sa otvorima za isticanje vode na rubovima.